สนช.ปัดโยนเผือกร้อนให้นายกฯ ย้ำชัดไม่ขัดรธน.

สนช.ย้ำชัดกฎหมายลูกส.ส.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ปัดโยนเผือกร้อนให้นายกฯ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) กล่าวว่า ขณะนี้สนช.ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไปให้นายกฯ แล้ว ถือว่าหมดหน้าที่สนช.แล้ว หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของนายกฯ ที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ซึ่งอาจจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายช่วยพิจารณาด้วย และเชื่อว่านายกฯ คงไม่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ทั้งนี้ สนช.ไม่ได้โยนเผือกร้อนให้นายกฯ ตัดสิน เพราะยืนยันมาตลอดว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญ  หากภายหลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือภายหลังการเลือกตั้งเสร็จแล้ว แต่มีผู้ไปยื่นให้ตีความนั้น ถือเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าคงไม่มีใครไปยื่นให้ตีความ และศาลรัฐธรรมนูญคงจะไม่วินิจฉัยตรงข้ามกับที่สนช.เชื่อ  อีกทั้งหากจะมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในภายหลังนั้น จะต้องยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น ไม่สามารถไปยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews